Instytucje

Izby Aptekarskie

 • NACZELNA IZBA APTEKARSKA

  tel: 22 635 92 85, 22 635 06 70
  www: www.nia.org.pl

 • Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 33 812-28-85, 33 810-16-20
  www: www.bielsko.boia.pl

 • Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 85 732-52-75, 740-60-72
  www: www.oiab.com.pl

 • Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 71 321-18-77
  www: www.dia.com.pl

 • Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 34 365-16-78, 34 321-40-99
  www: www.czestochowa.oia.pl

 • Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 58 341-16-74, 58 341-62-98
  www: www.goia.org.pl

 • Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 62 757-23-27
  email: kalisz@oia.org.pl

 • Śląska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 32 608-97-60
  www: www.katowice.oia.pl

 • Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 41 366-17-73, 41 343-70-10
  www: www.koia.kielce.pl

 • Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 81 532-72-97
  www: www.loia.pl

 • Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 68 327-09-74
  www: www.loia.zgora.pl

 • Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

  tel: 42 657-35-30, 657-30-38
  www: www.oia.lodz.pl

 • Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

  tel: 12 264-25-53, 264-25-54
  www: www.oia.krakow.pl

 • Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 89 534-06-81
  www: www.olsztyn.oia.org.pl

 • Opolska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 77 453-94-14
  www: www.ooia.pl

 • Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 17 853-82-12
  www: www.poia.pl

 • Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 52 349-34-73
  www: www.bydgoszcz.oia.org.pl

 • Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 94 341-43-04, 94 342-50-26
  www: www.oia.koszalin.pl

 • Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

  tel: 22 635-45-54
  www: www.warszawa.oia.org.pl

 • Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 61 861-96-93
  www: www.woia.pl

 • Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska

  tel: 91 484-31-45
  www: www.zoia.szczecin.pl