Dlaczego z nami

Geneza powstania aplikacji Programu Przyjdź po Zdrowie to sytuacja w jakiej znalazł się rynek farmaceutyczny w 2012r. Trudny okres prowadzenia biznesu aptecznego spowodowany wzrastającą konkurencją sieci prywatnych, zmniejszeniem popytu aptecznego, obniżaniem rabatów przez producentów oraz znacznym obniżeniem marży na lekach refundowanych, doprowadziła do pogorszenia się kondycji finansowej wielu aptek. Rok 2013 i 2014 to lata stopniowego obniżenia marży na lekach refundowanych w hurtowniach farmaceutycznych wynikające z zapisów Ustawy z 2011r., co najprawdopodobniej zaowocuje pogarszaniem się warunków handlowych dla aptek lub podniesieniem cen wyjściowych na grupie produktów nierefundowanych. Grupa Gempharm opracowała innowacyjny długofalowy, skuteczny plan zmierzający do poprawy rentowność apteki, gdzie w ramach aplikacji Przyjdź po Zdrowie połączony został innowacyjny program IT wraz z najlepszą ofertą handlową. Aplikacja PRZYJDŹ PO ZDROWIE składała się będzie z czterech modułów, które będą udostępniane dla użytkowników etapowo. Każdy kolejny etap będzie przyczyniał się do dodatkowej poprawy rentowności apteki. Obecnie do Państwa dyspozycji został udostępniony pierwszy moduł PROMOCJE .

Korzyści z programu Przyjdź po Zdrowie

 • Efekt skali (duży może więcej) - aplikacja Przyjdź po Zdrowie pozwala czerpać korzyści wynikające z przynależności do dużej grupy aptek, oferując najlepsze warunki rabatowe proponowane przez producentów na rynku.
 • Zwiększenie marżowości - dodatkowe rabaty w ramach modułu Promocji oraz funkcjonalności modułu kategoryzacji oferowane w ramach aplikacji Przyjdź po Zdrowie pozwalają na osiągnięcie dodatkowych korzyści finansowych.
 • Zwiększenie sprzedaży - proponowane warunki handlowe pozwalają na części produktów na obniżenie ceny i tym samym poprawę atrakcyjności oferty dla pacjentów.

Dlaczego trzeba

 • Aby przetrwać trzeba działać już teraz nie jutro.
 • Apteki konkurencyjne poszukują nowych rozwiązań – konkurencja nie śpi. Jeśli apteka konkurencyjna pierwsza rozpocznie działanie, może być trudno odrobić zaległości.
 • Dodatkowe korzyści finansowe.
 • Zmniejszenie stanów magazynowych.

Dlaczego warto

 • Poprawa wyników finansowych.
 • Lepsze zarządzanie kategoriami leków.
 • Kontraktacje całych grup towarowych.
 • Optymalizacja magazynów.
 • Poszerzenie koszyka pacjenta.

Kto dla Państwa pracuje

 • Program przygotowany przez grupę profesjonalistów, kilkunastoletnich praktyków rynkowych, znających każdy poziom dystrybucyjny produktów (producenta, hurtownie i aptekę).
 • Twórcy programu przeprowadzili wiele konsultacji rynkowych na poziomie aptek z zakresu programu handlowego i rozwiązań informatycznych.
 • Twórcy programu współpracują w ramach przygotowania aplikacji PRZYJDŹ PO ZDROWIE ze doświadczonymi specjalistami branży farmaceutycznej.